top of page
המילים ״משקיעים במדעים״ בצורה מעוצבת

תוכניות מעוררות סקרנות לשדרוג חווית הלמידה

אנחנו במכון דוידסון לחינוך מדעי מאמינים שאפשר להעשיר את מידת הסקרנות, ההנאה וההתלהבות של תלמידים ממדעים וממתמטיקה, בכל רמה ובכל גיל.


אם במעבדות המתקדמות של מכון דוידסון ומכון ויצמן למדע, ואם בבית הספר

או בדיגיטל - כל אחד ואחת יכולים למצוא את מה שהכי מעניין אותם


ופשוט - להתחבר למדע.

שיחות מדע

שיחת וידאו כיתתית עם חוקר מוביל שיחברו את תלמידיכם לחזית

המדע העכשווי

יסודי, חטיבת ביניים
וחטיבה עליונה

מדע-נע

ניידת מדעית שמגיעה לבתי הספר, מעוררת את סקרנותם של התלמידים ומעשירה את עולמם המדעי

גן חובה, יסודי, חטיבת ביניים

שביט

חטיבת ביניים
 

ביקורים חווייתיים

למידה פעילה וחווייתית במעבדות מכון דוידסון, או בבית הספר, המעודדת סקרנות, חשיבה  ומיומנויות חקר

יסודי, חטיבת ביניים
וחטיבה עליונה

העצמת צוותים

תוכניות בוטיק לצוותי חינוך מדעי ומתמטיקה בביה"ס המספקות מעטפת פדגוגית, כלי הוראה וליווי אישי ומקצועי

 

יסודי, חטיבת ביניים

וחטיבה עליונה

מדע פעיל

חטיבת ביניים

VOD מדעי

סרטונים מדעיים, משחקים וניסויים שאפשר לערוך בבית או בכיתה המותאמים לתוכנית הלימודים

יסודי, חטיבת ביניים

וחטיבה עליונה,

קורסי אונליין

מסגרת העשרה דיגיטלית

בנושאים הכי מעניינים

במדע ובמתמטיקה

כיתות ג' עד ו׳

מסלולי בגרות ייחודיים

מגמות ייחודיות ברמת 5 יח"ל, שבהן הלימוד נעשה בכיתות וירטואליות כלל-ארציות

 

חטיבה עליונה

חינם

חינם

הירשמו להדרכה

הזמינו פעילות

שריינו תאריך

חינם

bottom of page