ביקור במכון דוידסון לחינוך מדעי

חטיבה עליונה

פריזמה

ביקורי כיתות במכון דוידסון

בואו להתנסוּת מדעית במעבדות
מכון דוידסון לחינוך מדעי - גם מדע, גם חוויה  

ביקור במכון דוידסון לחינוך מדעי

יסודי

ביקור במכון דוידסון לחינוך מדעי

חטיבת ביניים