פריזמה

ביקורי כיתות במכון דוידסון

בואו להתנסות מדעית במעבדות
מכון דוידסון לחינוך מדעי - גם מדע, גם חוויה